INCADRAREA IN MUNCA SI DETASAREA STRAINILOR PE TERITORIUL ROMANIEI

Pentru dobândirea dreptului de muncă de către un cetăţean străin, în principiu, este necesară obţinerea unui aviz de angajare/detaşare de către angajator/beneficiarul prestării de servicii, în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 25/2014.

 

Potrivit actului normativ indicat mai sus, condiţiile generale pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare sunt următoarele:

 

a)      angajatorul/beneficiarul prestării de servicii desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă ori detaşarea străinului;

b)     angajatorul/beneficiarul prestării de servicii are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c)      angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal;

d)     angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu a fost sancţionat potrivit art. 36, alin. 1 din O.G. nr. 25/2014, art. 260, alin. 1, lit. e din Codul muncii sau potrivit art. 9, alin. 1, lit. a din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

e)      contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, stabilit potrivit prevederilor art. 29, alin. 1 din O.G. nr. 25/2014, nu a fost epuizat;

f)       străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă/ care urmează a fi detaşat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6, alin. 1, lit. a, e, g şi h, art. 11 şi art. 27, alin. 2, lit. c şi e din O.U.G. nr. 194/2002, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România, prevăzute la art. 8, alin. 1, lit. b-d din O.U.G. nr. 194/2002.

A.    Încadrarea în muncă a străinilor ca LUCRĂTORI PERMANENŢI

 

A.1. CONDIŢIILE SPECIALE pentru eliberarea avizului de angajare sunt următoarele:

a)      angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

b)     angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată;

c)      străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

 

A.2. PROCEDURĂ

Etapa 1:

§  Obţinerea documentelor care trebuie anexate cererii de acordare a avizului de angajare.

Etapa 2:

§  Depunerea cererii de către angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Etapa 3:

§  Obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă de către cetăţeanul străin (D/AM), dacă este cazul.

Etapa 4:

§  Obţinerea permisului unic[1] de către cetăţeanul străin.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.

Sunt posibile prelungiri ulterioare.

 

A.3. SERVICII JURIDICE

a)      Analizarea situaţiei, în concret, raportat la prevederile legale în vigoare şi precizarea procedurilor aplicabile;

b)     Consultanţă juridică cu privire la încadrarea în muncă a lucrătorului calificat, pe toată durata procedurii;

c)      Indicarea documentelor necesare, care trebuie anexate cererii de acordare a avizului de angajare;

d)     Redactarea şi depunerea la Inspectoratul General pentru Imigrări a cererii de acordare a avizului de angajare;

e)      Asistarea/reprezentarea clientului în faţa Inspectoratului General pentru Imigrări;

f)       Asistarea angajatului în faţa Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea obţinerii permisului unic, dacă este cazul, precum şi indicare documentelor necesare.

 


 

B.     Încadrarea în muncă a străinilor ca LUCRĂTORI ÎNALT CALIFICAŢI

 

B.1. CONDIŢIILE SPECIALE pentru eliberarea avizului de angajare sunt următoarele:

a)      angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an, şi să îi plătească un salariu de cel puţin 4 ori câştigul salarial mediu brut;

b)     străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea locului de muncă înalt calificat şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

 

B.2. PROCEDURĂ

Etapa 1:

§  Obţinerea documentelor care trebuie anexate cererii de acordare a avizului de angajare.

Etapa 2:

§  Depunerea cererii de către angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Etapa 3:

§  Obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă de către cetăţeanul străin (D/AM), dacă este cazul.

Etapa 4:

§  Obţinerea Cărţii albastre a UE de către cetăţeanul străin.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani. Sunt posibile prelungiri ulterioare.

 

B.3. SERVICII JURIDICE

a)      Analizarea situaţiei, în concret, raportat la prevederile legale în vigoare şi precizarea procedurilor aplicabile;

b)     Consultanţă juridică cu privire la încadrarea în muncă a lucrătorului înalt calificat, pe toată durata procedurii;

c)      Indicarea documentelor necesare, care trebuie anexate cererii de acordare a avizului de angajare;

d)     Redactarea şi depunerea la Inspectoratul General pentru Imigrări a cererii de acordare a avizului de angajare;

e)      Asistarea/reprezentarea clientului în faţa Inspectoratului General pentru Imigrări;

f)       Asistarea angajatului în faţa Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea obţinerii Cărţii albastre a UE[2], dacă este cazul, precum şi indicare documentelor necesare.

 

C.    DETAŞAREA străinilor pe teritoriul României

 

C.1.          CONDIŢII

Beneficiarul prestării de servicii, care funcţionează în mod legal, poate primi în vederea desfăşurării unei activităţi lucrative pe teritoriul României un străin angajat al unei persoane juridice cu sediul în străinătate, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile generale pentru eliberarea avizului de detaşare, indicate anterior, iar străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare, potrivit legislaţiei în vigoare, şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

 

C.2.          PROCEDURĂ

Etapa 1:

§  Obţinerea documentelor care trebuie anexate cererii de acordare a avizului de detaşare.

Etapa 2:

§  Depunerea cererii de către angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Etapa 3:

§  Obţinerea vizei de lungă şedere pentru detaşare în muncă de către cetăţeanul străin (D/DT), dacă este cazul.

Etapa 4:

§  Obţinerea permisului de şedere în scop de detaşare[3] de către cetăţeanul străin. Dreptul de şedere se prelungeşte pentru o perioadă de până la un an într-un interval de 5 ani de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de şedere. Prin excepţie,  străinilor angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, detaşaţi în România, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, fără a fi limitaţi la intervalul de 5 ani, dacă prezintă o serie de documente.

 

C.3.          SERVICII JURIDICE

a)      Analizarea situaţiei, în concret, raportat la prevederile legale în vigoare şi precizarea procedurilor aplicabile;

b)     Consultanţă juridică cu privire la detaşarea străinului pe teritoriul României, pe toată durata procedurii;

c)      Indicarea documentelor necesare, care trebuie anexate cererii de acordare a avizului de detaşare;

d)     Redactarea şi depunerea la Inspectoratul General pentru Imigrări a cererii de acordare a avizului de detaşare;

e)      Asistarea/reprezentarea clientului în faţa Inspectoratului General pentru Imigrări;

  Copyright © 2011 Cabinet de avocat Remus Tapalaga